Relacje - komunikaty spółki 2

Komunikaty Spółki

Spółka „Czerwona Torebka” S.A. (dalej „Spółka”), działając zgodnie z punktem II ust. 1 pkt 7 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, poniżej przekazuje pytania pełnomocnika Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych – Pana Piotra Cieślaka, skierowane do Zarządu w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 lipca 2013 r. oraz informacje udzielone w trakcie tych obrad przez Zarząd Spółki.

Pytania i odpowiedzi
Relacje - komunikaty spółki


Odnosząc się do artykułu zatytułowanego „Czerwona Torebka: SII: spółka powinna ujawnić więcej” opublikowanego w „Gazeta Giełdy Parkiet – parkiet.com” dnia 3 lipca 2013 r., działając zgodnie z zasadą 11 działu I „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”, spółka „Czerwona Torebka” S.A. (dalej „Spółka”) poniżej przedstawia:

  1. kopię pisma z 2 lipca 2013 r. skierowanego do Spółki przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Pana Jarosława Dominiaka i zawierającego wniosek o przekazanie do publicznej wiadomości szerszych informacji dotyczących warunków umowy inwestycyjnej dotyczącej przejęcia spółki Małpka S.A.
  2. kopię pisma obejmującego odpowiedź Spółki na powyższy wniosek.


Komunikaty
Rozmiar pliku: 156 kB