Relacje - Mateusz Świtalski

Mateusz Świtalski - Członek Rady Nadzorczej 

Pan Mateusz Świtalski jest najstarszym synem Pana Mariusza Świtalskiego. Bezpośrednio posiada 29% akcji spółki Czerwona Torebka S.A.