Raporty bieżące

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującego likwidację majątku
2019-06-25 / 11/2019 / raport bieżący
RB nr 11
Uzupełnienie do Raportu Bieżącego nr 8/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” S.A
2019-06-19 / 10/2019 / raport bieżący
RB nr 10
Ogłoszenie Zarządu spółki CT SA o zwołaniu ZWZ
Projekty Uchwał ZWZ CT SA
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – spłata szóstej transzy z tytułu Emisji Obligacji Serii B
2019-06-05 / 9/2019 / raport bieżący
RB nr 9
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” S.A.
2019-05-31 / 8/2019 / raport bieżący
Ogłoszenie Zarządu spółki CT SA o zwołaniu ZWZ
Projekty Uchwał ZWZ CT SA
RB nr 8
Uzupełnienie do raportów bieżących nr 4/2019 i 5/2019
2019-05-27 / 7/2019 / raport bieżący
RB nr 7 ESPI
Uzupełnienie do Sprawozdań Finansowych
2019-05-27 / 6/2019 / raport bieżący
RB nr 6
1. List Prezesa Zarządu CT SA
2. Oświadczenie RN w sprawie oceny SF
3. Oświadczenie RN CZT w sprawie audytora
4. Oświadczenie RN CZT w sprawie komitetu audytu
5. Oświadczenie Zarządu do. 70 ust. 6 pkt. 5 i 71 ust. 5
Zawarcie znaczącej umowy
2019-04-26 / 5/2019 / raport bieżący
RB nr 5
Zawarcie znaczącej umowy
2019-04-01 / 4/2019 / raport bieżący
RB nr 4
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
2019-01-25 / 3/2019 / raport bieżący
RB nr 3
Zmiana w składzie Zarządu spółki ~Czerwona Torebka~ S.A.
2019-01-11 / 2/2019 / raport bieżący
RB nr 2
    Strony: 1 2 3 » 21