Raporty bieżące

Zawarcie znaczącej umowy
2019-04-26 / 5/2019 / raport bieżący
RB nr 5
Zawarcie znaczącej umowy
2019-04-01 / 4/2019 / raport bieżący
RB nr 4
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
2019-01-25 / 3/2019 / raport bieżący
RB nr 3
Zmiana w składzie Zarządu spółki ~Czerwona Torebka~ S.A.
2019-01-11 / 2/2019 / raport bieżący
RB nr 2
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej „Czerwona Torebka” S.A.
2019-01-11 / 1/2019 / raport bieżący
RB nr 1
Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez Czerwona Torebka S.A. w dniu 15 kwietnia 2016
2018-09-17 / 29/2018 / raport bieżący
RB nr 29
Zarejestrowanie przez sąd zmiany statutu Spółki
2018-07-13 / 28/2018 / raport bieżący
RB nr 28
Statut Spółki
Zawarcie umów zastawu rejestrowego
2018-07-12 / 27/2018 / raport bieżący
RB nr 27
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku
2018-06-19 / 26/2018 / raport bieżący
RB nr 26
Lista Akcjonariuszy posiadających 5% na ZWZA 18.06.2018
Wybor bieglego rewidenta
2018-06-18 / 25/2018 / raport bieżący
RB nr 25
    Strony: 1 2 3 4 » 22