Raporty bieżące

Zmiana adresu Emitenta
2020-08-03 / 25/2020 / raport bieżący
RB nr 25
Uzupełnienie raportu bieżącego numer 18/2020
2020-08-03 / 24/2020 / raport bieżący
RB nr 24
Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
2020-07-29 / 23/2020 / raport bieżący
RB nr 23
Powiadomienie o transakcji art. 19 ust. 1 MAR
2020-07-17 / 22/2020 / raport bieżący
załącznik
RB nr 22
Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
2020-07-17 / 21/2020 / raport bieżący
załącznik
RB nr 21
Zawiadomienie z art. 69 ust. 1 pkt 1
2020-07-17 / 20/2020 / raport bieżący
załącznik
RB nr 20
Wybór biegłego rewidenta
2020-07-08 / 19/2020 / raport bieżący
RB nr 19
Zawarcie ugody
2020-07-08 / 18/2020 / raport bieżący
RB nr 18
Uzupełnienie do raportu bieżącego 9/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku – zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2020-06-10 / 17/2020 / raport bieżący
Zawiadomienie Copernicus 1
Zawiadomienie Copernicus 2
RB nr 17
Otrzymanie zawiadomienia w trybie, art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2
2020-04-30 / 16/2020 / raport bieżący
RB nr 16
    Strony: 1 2 3 4 5 » 27