Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcji art. 19 ust. 1 MAR
2020-08-19 / 29/2020 / raport bieżący
Załącznik
RB nr 29
Powiadomienie o transakcji art. 19 ust. 1 MAR
2020-08-19 / / raport bieżący
Załącznik
RB nr 28
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2020-08-07 / 27/2020 / raport bieżący
RB nr 27
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.
2020-08-06 / 26/2020 / raport bieżący
RB nr 26
Ogłoszenie o ZWZ
Projekty uchwał WZA
Formularz pozwalający na wykonanie głosu przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa
Informacja o akcjach
Zmiana adresu Emitenta
2020-08-03 / 25/2020 / raport bieżący
RB nr 25
Uzupełnienie raportu bieżącego numer 18/2020
2020-08-03 / 24/2020 / raport bieżący
RB nr 24
Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
2020-07-29 / 23/2020 / raport bieżący
RB nr 23
Powiadomienie o transakcji art. 19 ust. 1 MAR
2020-07-17 / 22/2020 / raport bieżący
załącznik
RB nr 22
Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
2020-07-17 / 21/2020 / raport bieżący
załącznik
RB nr 21
Zawiadomienie z art. 69 ust. 1 pkt 1
2020-07-17 / 20/2020 / raport bieżący
załącznik
RB nr 20
    Strony: 1 2 3 4 5 » 27