Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2019-08-26 / 17/2019 / raport bieżący
RB nr 17
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży
2019-08-09 / 16/2019 / raport bieżący
RB nr 16
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
2019-06-26 / 15/2019 / raport bieżący
RB nr 15
Lista Akcjonariuszy posiadających 5% na ZWZA 26.06.2019
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2019-06-26 / 14/2019 / raport bieżący
RB nr 14
Powołanie Komitetu Audytu Spółki
2019-06-26 / 13/2019 / raport bieżący
RB nr 13
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
2019-06-26 / 12/2019 / raport bieżący
RB nr 12
Treść uchwał podjętych przez ZWZA Czerwona Torebka S.A. w dniu 2
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującego likwidację majątku
2019-06-25 / 11/2019 / raport bieżący
RB nr 11
Uzupełnienie do Raportu Bieżącego nr 8/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” S.A
2019-06-19 / 10/2019 / raport bieżący
RB nr 10
Ogłoszenie Zarządu spółki CT SA o zwołaniu ZWZ
Projekty Uchwał ZWZ CT SA
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – spłata szóstej transzy z tytułu Emisji Obligacji Serii B
2019-06-05 / 9/2019 / raport bieżący
RB nr 9
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” S.A.
2019-05-31 / 8/2019 / raport bieżący
Ogłoszenie Zarządu spółki CT SA o zwołaniu ZWZ
Projekty Uchwał ZWZ CT SA
RB nr 8
    Strony: 1 2 3 4 5 » 24