Raporty bieżące

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
2018-06-18 / 24/2018 / raport bieżący
RB nr 24
Załącznik - Członkowie Zarządu
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
2018-06-18 / 23/2018 / raport bieżący
RB nr 23
Załącznik - Członkowie RN
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku
2018-06-18 / 22/2018 / raport bieżący
RB nr 22
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w CT S.A. w dniu 18 czerwca 20
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” S.A.
2018-05-18 / 21/2018 / raport bieżący
RB nr 21
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Czerwona Torebka 2018
Projekty uchwał ZWZA 2018
Informacja związana z przejęciem kontroli nad „Czerwona Torebka” S.A.
2018-05-09 / 20/2018 / raport bieżący
RB nr 20
załącznik
Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego
2018-04-26 / 19/2018 / raport bieżący
RB nr 19
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
2018-04-19 / 18/2018 / raport bieżący
RB nr 18
Powiadomienie MAR
Informacja o zawiadomieniu o nabyciu akcji spółki „Czerwona Torebka” S.A.
2018-04-19 / 17/2018 / raport bieżący
RB nr 17
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
2018-04-18 / 16/2018 / raport bieżący
RB nr 16
Powiadomienie art.19 ust.1 MAR Pierwsza Sowiniec
Powiadomienie art.19 ust.1 MAR Trzecia Sowiniec
Powiadomienie art.19 ust.1 MAR Piąta Sowiniec
Powiadomienie art.19 ust.1 MAR Szósta Sowiniec
Powiadomienie art.19 ust.1 MAR Siódma Sowiniec
Powiadomienie art.19 ust.1 MAR Ósma Sowiniec
Powiadomienie art.19 ust.1 MAR Czwarta Sowiniec
Informacja o zawiadomieniu o zbyciu akcji w „Czerwona Torebka” S.A. i rozwiązaniu Porozumienia
2018-04-18 / 15/2018 / raport bieżący
RB nr 15
    Strony: 1 2 3 4 5 » 22