Raporty bieżące

Zarejestrowanie przez sąd zmiany statutu Spółki
2018-07-13 / 28/2018 / raport bieżący
RB nr 28
Statut Spółki
Zawarcie umów zastawu rejestrowego
2018-07-12 / 27/2018 / raport bieżący
RB nr 27
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku
2018-06-19 / 26/2018 / raport bieżący
RB nr 26
Lista Akcjonariuszy posiadających 5% na ZWZA 18.06.2018
Wybor bieglego rewidenta
2018-06-18 / 25/2018 / raport bieżący
RB nr 25
Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
2018-06-18 / 24/2018 / raport bieżący
RB nr 24
Załącznik - Członkowie Zarządu
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
2018-06-18 / 23/2018 / raport bieżący
RB nr 23
Załącznik - Członkowie RN
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Czerwona Torebka” S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku
2018-06-18 / 22/2018 / raport bieżący
RB nr 22
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w CT S.A. w dniu 18 czerwca 20
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Czerwona Torebka” S.A.
2018-05-18 / 21/2018 / raport bieżący
RB nr 21
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Czerwona Torebka 2018
Projekty uchwał ZWZA 2018
Informacja związana z przejęciem kontroli nad „Czerwona Torebka” S.A.
2018-05-09 / 20/2018 / raport bieżący
RB nr 20
załącznik
Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego
2018-04-26 / 19/2018 / raport bieżący
RB nr 19
    Strony: 1 2 3 4 5 » 22