Raporty okresowe

Raporty Kwartalne Raporty Półroczne Raporty Roczne
Raport kwartalny za 1 kwartał 2020
2020-07-17 / / raport okresowy kwartalny
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2020
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2020
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2020
Jednostkowy raport roczny za 2019 rok
2020-06-19 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2019
CZT Jednostkowy raport roczny 2019
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019 SF
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
2020-06-19 / / raport okresowy roczny
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2019
CZT Skonsolidowany raport roczny 2019
1. List Prezesa Zarządu CT SA
2. Oświadczenie RN w sprawie oceny SF
3. Oświadczenie RN CZT w sprawie audytora
4. Oświadczenie RN CZT w sprawie komitetu audytu
5. Oświadczenie Zarządu do. 70 ust. 6 pkt. 5 i 71 ust. 5
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019 SSF
Raport kwartalny za 3 kwartał 2019 rok
2019-12-02 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2019
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2019
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2019
raport Raport za I półrocze 2019
2019-09-10 / / raport okresowy półroczny
CZT Skonsolidowany raport 1H 2019
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2019
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2019
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skon. sp
Raport kwartalny za 1 kwartał 2019 rok
2019-05-30 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2019
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2019
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2019
Jednostkowy raport roczny za 2018 rok
2019-04-26 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2018
CZT Jednostkowy raport roczny 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018 SF
raport Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
2019-04-26 / / raport okresowy roczny
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2018
CZT Skonsolidowany raport roczny 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018 SSF
Raport kwartalny za 3 kwartał 2018 rok
2018-11-29 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2018
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2018
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2018
Raport za I półrocze 2018
2018-08-31 / / raport okresowy półroczny
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Skonsolidowany raport 1H 2018
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2018
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2018
    Strony: 1 2 3 4