Raporty okresowe

Raporty Kwartalne Raporty Półroczne Raporty Roczne
Raport kwartalny za 3 kwartał 2018 rok
2018-11-29 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2018
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2018
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2018
Raport za I półrocze 2018
2018-08-31 / / raport okresowy półroczny
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Skonsolidowany raport 1H 2018
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2018
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2018
Raport kwartalny za 1 kwartał 2018 rok
2018-05-30 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2018
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2018
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2018
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
2018-04-27 / / raport okresowy roczny
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2017
CZT Skonsolidowany raport roczny 2017
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2017 SSF
Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
2018-04-27 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2017
CZT Jednostkowy raport roczny 2017
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2017 SF
Raport kwartalny za 3 kwartał 2017 rok
2017-11-15 / / raport okresowy kwartalny
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2017
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2017
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2017
Raport za I półrocze 2017
2017-08-30 / / raport okresowy półroczny
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2017
CZT Skonsolidowany raport 1H 2017
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2017
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
Raport kwartalny za 1 kwartał 2017 rok
2017-05-15 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2017
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2017
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2017
Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok.
2017-03-20 / / raport okresowy roczny
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016
CZT Skonsolidowany raport roczny 2016
CZT Opinia z badania - skons. spr. fin. 2016
CZT Raport z badania - skons. spr. fin. 2016
Jednostkowy raport roczny za 2016 rok
2017-03-20 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2016
CZT Jednostkowy raport roczny 2016
CZT Opinia z badania - jedn. spr. fin. 2016
CZT Raport z badania - jedn. spr. fin. 2016
    Strony: 1 2 3