Raporty okresowe

Raporty Kwartalne Raporty Półroczne Raporty Roczne
Raport kwartalny za 3 kwartał 2015 roku
2015-11-16 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2015
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2015
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2015
Raport za I półrocze 2015
2015-08-31 / / raport okresowy półroczny
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skons. s
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Skonsolidowany raport 1H 2015
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2015
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2015
Raport kwartalny za 1 kwartał 2015 roku
2015-05-15 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2015
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2015
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2015
Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok.
2015-03-24 / / raport okresowy roczny
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2014
CZT Skonsolidowany raport roczny 2014
CZT Opinia z badania - skons. spr. fin. 2014
CZT Raport z badania - skons. spr. fin. 2014
Jednostkowy raport roczny za 2014 rok.
2015-03-24 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2014
CZT Jednostkowy raport roczny 2014
CZT Opinia z badania - jedn. spr. fin. 2014
CZT Raport z badania - jedn. spr. fin. 2014
Raport kwartalny za 3 kwartał 2014 roku
2014-11-14 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2014
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2014
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2014
Raport za I półrocze 2014 roku
2014-09-01 / / raport okresowy półroczny
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skons. s
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Skonsolidowany raport 1H 2014
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2014
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2014
Raport kwartalny za 1 kwartał 2014 roku.
2014-05-15 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2014
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2014
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2014
Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok.
2014-03-21 / / raport okresowy roczny
CZT Opinia i raport z badania - skons. spr. fin. 2013
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013
CZT Skonsolidowany raport roczny 2013
Jednostkowy raport roczny za 2013 rok.
2014-03-21 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2013
CZT Jednostkowy raport roczny 2013
CZT Opinia i raport z badania - jedn. spr. fin. 2013
    Strony: 1 2 3 4