Raporty okresowe

Raporty Kwartalne Raporty Półroczne Raporty Roczne
Raport kwartalny za 3 kwartał 2014 roku
2014-11-14 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2014
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2014
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2014
Raport za I półrocze 2014 roku
2014-09-01 / / raport okresowy półroczny
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skons. s
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Skonsolidowany raport 1H 2014
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2014
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2014
Raport kwartalny za 1 kwartał 2014 roku.
2014-05-15 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2014
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2014
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2014
Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok.
2014-03-21 / / raport okresowy roczny
CZT Opinia i raport z badania - skons. spr. fin. 2013
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013
CZT Skonsolidowany raport roczny 2013
Jednostkowy raport roczny za 2013 rok.
2014-03-21 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2013
CZT Jednostkowy raport roczny 2013
CZT Opinia i raport z badania - jedn. spr. fin. 2013
Raport kwartalny za 3 kwartał 2013 roku.
2013-11-14 / / raport okresowy kwartalny
Skonsolidowany raport za 3Q 2013
Śródroczne skrócone skon spr fin za okres 9m-cy zak 30.09.2013
Śródroczne skrócone spr fin za okres 9m-cy zak 30.09.2013
Raport za I półrocze 2013 roku
2013-08-30 / / raport okresowy półroczny
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sp
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr fin
CZT Skonsolidowany raport 1H 2013
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1H
CZT Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 1H 2013
Raport kwartalny za 1 kwartał 2013 roku.
2013-05-15 / / raport okresowy kwartalny
Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2013
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 1Q 2013
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1Q 201
Jednostkowy raport roczny za 2012 rok.
2013-02-20 / /
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2012
CZT Jednostkowy raport roczny 2012
CZT Opinia biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe 2012
CZT Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 2012
Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok
2013-02-20 / /
CZT Opinia biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane 2012
CZT Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012
CZT Skonsolidowany raport roczny 2012
    Strony: 1 « 2 3 4