Relacje - Tomasz Jurga

Tomasz Jurga – Członek Zarządu

Urodzony: 31 sierpnia 1975 r.
 
Wykształcenie:
 
Tomasz Jurga w 2007 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Wydział Zarządzania na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami. Tomasz Jurga w 2009 roku ukończył roczny kurs Management 2009™ organizowany przez ICAN. W 2007 roku ukończył kurs specjalistyczny w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami organizowany przez Fundację Krakowski Instytut Nieruchomości. Program kursu został uzgodniony z Ministrem Budownictwa oraz zarejestrowany w Ministerstwie Budownictwa pod numerem BN3/40 – 70/2007. W 2001 roku uzyskał świadectwo ukończenia kursu w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami organizowanego przez Fundację Krakowskiego Instytutu Nieruchomości. Program kursu uwzględniał minimum programowe ustalone przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju miast pod numerem GN – 3/40 -4/2001.
 
Przebieg kariery zawodowej Tomasza Jurgi:

2007- nadal Czerwona Torebka S.A. – Członek Zarządu;
2007–2008 Świtalski & Synowie Sp. z o.o. – prokurent;
2004–2008 Świtalski & Synowie S.A. – Kierownik Administracji.