Widget GPW
Relacje - akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w  kapitale

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu

Pan Mateusz Świtalski 

21 786 991 29,04% 21 786 991
Druga - Sowiniec Capital sp. z o.o S.K.A 24 758 600 32,99% 24 758 600
Enaville Investments S.A. 12 138 439 16,18% 12 138 439
Sowiniec Capital Sp. z o.o. 9 707 588 12,94% 9 707 588
Pozostali 6 634 448 8,84% 6 634 448

Podsumowanie

75 026 066 100% 75 026 066