Czerwona Torebka Rzetelną Firmą
2012-04-05
Patronat nad programem „Rzetelna Firma” obejmuje Krajowy Rejestr Długów. Uczestnikiem może zostać jedynie przedsiębiorstwo o nienagannej historii swojej działalności, cechujące się terminowością regulacji zobowiązań wobec wierzycieli. Stając się uczestnikiem programu Spółka potwierdziła swój pozytywny wizerunek wśród kontrahentów i współpracowników.