Czerwona Torebka członkiem PIH
2012-05-16
Czerwona Torebka spółka akcyjna dołączyła do grona firm zrzeszonych w ramach Polskiej Izby Handlu. Misją Polskiej Izby Handlu jest budowanie tożsamości polskiego kupiectwa i wspieranie rozwoju nowoczesnego handlu z tradycjami. Czerwona Torebka wraz z pozostałymi członkami organizacji będzie uczestniczyć w diagnozowaniu potrzeb branży oraz wyznaczaniu perspektyw jej rozwoju. Włączenie do grona firm zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu jest prestiżowym wyróżnieniem. Polska Izba Handlu istnieje od 1997 roku. Reprezentuje kilkadziesiąt tysięcy jednostek handlowych, od pojedynczych sklepów po ogólnopolskie sieci franczyzowe i supermarkety.