Czerwona Torebka z certyfikatem
2012-05-17
Czerwona Torebka otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2011. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (CWB) to wyróżnienie nadawane firmom, których dane finansowe gwarantują wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, a poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Wyróżnienie to nadawane jest od czerwca 2010 roku i cieszy się uznaniem zarówno dużych firm jak i przedsiębiorstw z sektora MSP. W roku 2011 Certyfikatem wyróżnionych zostało ponad 1000 firm. Otrzymując Certyfikat Spółka Czerwona Torebka niewątpliwie wzmocni swój pozytywny wizerunek wiarygodnego partnera w biznesie. Jesteśmy przekonani, że wyróżnienie to ułatwi pozyskanie nowych kontrahentów, a także wpłynie na rozszerzenie kontaktów handlowych Spółki.