Komunikat Zarządu Spółki
2015-04-23
Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. informuje, że 21.04. br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Dyskont Czerwona Torebka" spółka akcyjna.
Podczas zgromadzenia podjęto uchwałę o rozwiązaniu spółki "Dyskont Czerwona Torebka" S.A. i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
 
Na likwidatorów "Dyskont Czerwona Torebka" spółka akcyjna zostały wybrane następujące osoby:
 
1) Pani Janina Ewa Nowaczyk;
2) Pan Łucjan Franciszek Zawartowski;
3) Pan Wiesław Kostrzyński.
 
Wniosek o ujawnienie otwarcia likwidacji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został złożony do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu dzisiejszym.
 
Zarząd Spółki wyjaśnia, iż decyzja o likwidacji spółki "Dyskont Czerwona Torebka" spółka akcyjna została podjęta z uwagi na odchylenia od realizacji przyjętych założeń ekonomicznych dla sieci sklepów dyskontowych. Podejmując powyższą decyzję wzięto również pod uwagę, iż agresywna walka cenowa w tym segmencie rynku powoduje zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe, których zaangażowanie mimo wszystko nie gwarantuje uzyskania zadawalającej stopy zwrotu z inwestycji.