Widget GPW
Relacje - komunikaty spółki 2

Komunikaty Spółki

Spółka „Czerwona Torebka” S.A. (dalej „Spółka”), działając zgodnie z punktem II ust. 1 pkt 7 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, poniżej przekazuje pytania pełnomocnika Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych – Pana Piotra Cieślaka, skierowane do Zarządu w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 lipca 2013 r. oraz informacje udzielone w trakcie tych obrad przez Zarząd Spółki.

Pytania i odpowiedzi
Relacje - komunikaty spółki


Spółka „Czerwona Torebka” S.A. (dalej „Spółka”), działając zgodnie z punktem II ust. 1 pkt 7 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, poniżej przekazuje pytania, skierowane do Zarządu w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 2 września 2020 r. oraz informacje udzielone przez Zarząd Spółki w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

 

Pytanie 1: Jakie są przyczyny start Spółki ?

Odpowiedź: W roku obrotowym 2019 spółka Czerwona Torebka spółka akcyjna osiągnęła stratę netto wysokości 16.710 tys. zł. Strata wynika przede wszystkim z Utraty wartości inwestycji finansowych – 12.211 tys. zł (opisanej w nocie 21 sprawozdania finansowego Spółki) oraz utworzonych odpisów na należności w kwocie 2.260 tys. zł.

 

Pytanie 2: W jaki sposób Zarząd Spółki ma zamiar pokryć straty ?

Odpowiedź: Zarząd Spółki zgodnie z treścią uchwały numer 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2020 roku  planuje pokrywać z zysków osiąganych w latach przyszłych.

 

Pytanie 3: W jaki sposób Zarząd Spółki ma zamiar spowodować, że Spółka będzie przynosiła zyski ?

Odpowiedź: Zarząd Spółki cały czas pracuje nad poprawą rentowności Spółki, czego efektem jest m.in. zmniejszenie kosztów ogólnego zarządu spółki z 2.608 tys. zł w 2018 roku, do poziomu 1.290 tys. zł w 2019 roku oraz do poziomu 205 tys. zł w 1 kwartale br. w stosunku do 327 tys. w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 


 Odnosząc się do artykułu zatytułowanego „Czerwona Torebka: SII: spółka powinna ujawnić więcej” opublikowanego w „Gazeta Giełdy Parkiet – parkiet.com” dnia 3 lipca 2013 r., działając zgodnie z zasadą 11 działu I „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”, spółka „Czerwona Torebka” S.A. (dalej „Spółka”) poniżej przedstawia:

  1. kopię pisma z 2 lipca 2013 r. skierowanego do Spółki przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Pana Jarosława Dominiaka i zawierającego wniosek o przekazanie do publicznej wiadomości szerszych informacji dotyczących warunków umowy inwestycyjnej dotyczącej przejęcia spółki Małpka S.A.
  2. kopię pisma obejmującego odpowiedź Spółki na powyższy wniosek.


Komunikaty
Rozmiar pliku: 156 kB