Koncentrujemy się na działalności handlowej
2013-08-26
Czerwona Torebka może finalizować przejęcie Małpki. Dynamiczna rozbudowa Grupy wpływa na odwołanie prognoz na bieżący rok.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Czerwoną Torebkę S.A. kontroli nad spółką Małpka S.A.
Tym samym spełnione zostało ostatnie wymaganie, niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Konieczne jeszcze będzie jedynie zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, celem przeprowadzenia emisji akcji, którymi Czerwona Torebka zapłaci za przejmowany podmiot.
„Transakcja jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jej finalizacji spodziewamy się w ciągu najbliższych tygodni.” – podkreślił Paweł Ciszek, Prezes Czerwonej Torebki S.A.
 
Uchwałę dotyczącą emisji blisko 21,8 mln akcji akcjonariusze Czerwonej Torebki przegłosowali na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 24 lipca br. Nowymi walorami, których cena emisyjna została ustalona na poziomie 12,91 zł, Grupa zapłaci za przejęcie Spółki Małpka, posiadającej sieć sklepów spożywczo-monopolowych działających pod marką Małpka Express. Wartość transakcji ustalono na kwotę blisko 281,5 mln zł, pod warunkiem spełnienia przez Małpkę przyjętych założeń rozwoju.
 
List intencyjny dotyczący przejęcia spółki Małpka zawarty został na początku czerwca. Pod koniec lipca strony podpisały umowę inwestycyjną, po pozytywnym zakończeniu badania due diligence przejmowanej Małpki. Celem transakcji jest pozyskanie 100% walorów tej firmy, kontrolowanej dotychczas przez Mateusza Świtalskiego, syna p. Mariusza Świtalskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiodącego akcjonariusza Czerwonej Torebki. 
 
W związku z dynamiczną rozbudową Grupy Kapitałowej Zarząd Czerwonej Torebki podjął decyzję o odwołaniu tegorocznej prognozy finansowej. Zarząd Spółki zadecydował także, iż nie planuje podawania nowych prognoz finansowych.
„Jesteśmy w okresie bardzo dynamicznej rozbudowy Grupy Kapitałowej. Koncentrujemy wszystkie siły ludzkie i środki finansowe w rozwoju formatów handlowych. W maju br. przejęliśmy spółkę Merlin.pl, zarządzającą wiodącym na naszym rynku sklepem internetowym. Teraz finalizujemy akwizycję Małpki. Konsolidacja tych dwóch podmiotów będzie miała znaczący wpływ na raportowane przez nas wyniki. Jednocześnie przestaje obowiązywać zakaz konkurencji z Jeronimo Martins, co pozwoli nam pod koniec tego roku wystartować z nową siecią sklepów detalicznych. W związku z tym trudno nam precyzyjnie określić jak realizacja tych wszystkich projektów przełoży się na nasze tegoroczne wyniki.” – stwierdził Paweł Ciszek. 
 
Roland Czechmanowski, Dyrektor Finansowy Czerwonej Torebki S.A. podkreślił, że wszystkie realizowane projekty są bardzo perspektywiczne i przyniosą spodziewany, wysoki zwrot z inwestycji w kolejnych okresach. „W najbliższym czasie zakładamy jednak, że obciążą wyniki Grupy ze względu na planowane znaczące wydatki inwestycyjne związane z dynamiczną rozbudową sieci Małpka Express i potrzebnym okresem na osiągnięcie progu rentowności przez nowe placówki. Wydatki będą związane także z szeregiem inwestycji mających na celu usprawnienie i wzmocnienie sprzedaży Merlin.pl. Do tego dojdą koszty związane z tworzeniem od podstaw nowej sieci detalicznej, która ruszy pod koniec tego roku.” – dodał Roland Czechmanowski. Pod koniec 2013 r. działać będzie blisko 200 sklepów w sieci Małpki Express (teraz jest 125). W 2014 r. firma planuje uruchomienie ponad 200 kolejnych placówek, a od 2015 r. zapowiada ponad 300 otwarć rocznie.
 
„Czerwona Torebka będzie – zgodnie z realizowaną strategią – koncentrować swoje siły i środki na działalności handlowej. Tam, gdzie mamy najlepszą, wieloletnią ekspertyzę i gdzie możemy osiągnąć najlepsze zwroty z zainwestowanego kapitału dla naszych akcjonariuszy. Chcemy być liderem handlu w Polsce.” – powiedział Przemysław Schmidt, członek Rady Nadzorczej Spółki.
 
„Tworzymy bardzo dynamicznie rozwijającą się grupę handlową. Cały czas mamy także plany pozyskiwania nowych podmiotów. Dlatego w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat publikowanie prognoz finansowych byłoby obarczone dużym ryzykiem błędu. Istotna jest jednak dla nas stała i wyczerpująca komunikacja ze środowiskiem inwestorskim dlatego też będziemy informować na bieżąco o wszelkich istotnych wydarzeniach.” –oznajmił Prezes Ciszek.