Kontakt i dane teleadresowe

Dane teleadresowe

”Czerwona Torebka” spółka akcyjna
ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań
tel. (+48) 61 62 32 800
fax. (+48) 61 62 32 852

Informacje o spółce
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000292312 NIP: 7781450539 REGON: 300709350
Kapitał zakładowy: 15 005 213,20 PLN w całości opłacony

Wypełnij formularz kontaktowy: