Paweł Ciszek Prezesem Czerwonej Torebki
2013-05-14
Paweł Ciszek został powołany na funkcję Prezesa Zarządu „Czerwona Torebka” S.A. Zastąpił Ireneusza Kazimierczyka, który będzie odpowiedzialny za rozwój Spółki Merlin.pl S.A.
Rada Nadzorcza Spółki „Czerwona Torebka” S.A. powierzyła Pawłowi Ciszkowi stanowisko Prezesa Zarządu Grupy rozwijającej sieć pasaży handlowych. Paweł Ciszek od 5 lat związany jest ze Spółką. Ostatnio odpowiadał za komercjalizację powierzchni handlowych w wybudowanych obiektach, jako Dyrektor Departamentu Operacyjnego.
Paweł Ciszek na stanowisku Prezesa Czerwonej Torebki zastąpił Ireneusza Kazimierczyka, który będzie teraz odpowiedzialny za rozwój przejętej przed kilkom dniami Spółki Merlin.pl S.A. „Chcemy w ten sposób wzmocnić nowy segment naszej Grupy. Stawiamy na dalszy dynamiczny rozwój przejętej Spółki, będącej w czołówce sprzedaży internetowej w Polsce. Przy planowanej rozbudowie liczby punktów odbioru dla sklepu Merlin.pl zamierzamy wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenie w rozwoju sieci handlowych. Do końca tego roku zakładamy uruchomienie 35 nowych punktów, co naszym zdaniem zapewni nam skokowy wzrost obrotów Merlin.pl. Sposób dostarczenia towaru do klienta jest kluczowym elementem w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku e-commerce.” – stwierdził Ireneusz Kazimierczyk. Anna Bogdańska, dotychczasowy Prezes Merlin.pl S.A. pozostanie w zarządzie Spółki na stanowisku Wiceprezesa.