Raporty okresowe
2024-05-29 / / Raport za 1 kwartał 2024

 SSF raport 1 kw.2024

 MSSF 03.2023_03.2024

 SSF MSSF 03.2023_03.2024

2024-04-26 / / Jednostkowy raport roczny za 2023 rok

 Jednostkowy raport roczny za 2023 rok

2024-04-26 / / Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

 Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

2023-11-29 / / Raport okresowy kwartalny

 CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 3Q 2023
 CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 3Q 2023
 Skonsolidowany Raport

2023-09-29 / / Raport okresowy półroczny

 CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2023
 CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2023
 Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe
 Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
 Skonsolidowany Raport

2023-05-30 / / Raport okresowy kwartalny

CZT Skonsolidowany raport 1Q 2023
 CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1Q 2023
 CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1Q 2023

2023-04-27 / / Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok

Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok

2023-04-27 / / Jednostkowy raport roczny za 2022 rok

Jednostkowy raport roczny za 2022 rok

2022-11-15 / / Raport okresowy kwartalny

CZT Skonsolidowany raport 3Q 2022
 CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 3Q 2022
 CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 3Q 2022

2022-09-30 / / R aport okresowy półroczny

CZT Skonsolidowany raport 1H 2022
 CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2022
 CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2022
 CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
 CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr

2022-06-30 / / Raport okresowy kwartalny
 1Q 2022 Raport kwartalny
 1Q 2022 S?ro?droczne skro?cone skons. sprawozdanie fin
 1Q 2022 S?ro?droczne skro?cone sprawozdanie finansowe
2022-06-26 / / Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok
 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2021
Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 2021
Pozostałe
2022-06-26 / / Jednostkowy raport roczny za 2021 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2021
Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdanie Zarządu z działalności 2021
Pozostałe
Raport kwartalny za 3 kwartał 2021 rok
2021-11-26 / / raport okresowy kwartalny
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2021
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2021
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2021
Raport za I półrocze 2021
2021-08-27 / / raport okresowy półroczny
CZT Skonsolidowany raport 1H 2021
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2021
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2021
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr
Raport kwartalny za 1 kwartał 2021 rok
2021-05-28 / / raport okresowy kwartalny
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2021
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2021
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2021
Jednostkowy raport roczny za 2020 rok
2021-04-29 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2020
CZT Jednostkowy raport roczny 2020
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020 SF
Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok
2021-04-29 / / raport okresowy roczny
1. List Prezesa Zarządu CT SA
2. Oświadczenie RN w sprawie oceny SF
3. Oświadczenie RN CZT w sprawie audytora
4. Oświadczenie RN CZT w sprawie komitetu audytu
5. Oświadczenie Zarządu do. 70 ust. 6 pkt. 5 i 71 ust. 5
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020
CZT Skonsolidowany raport roczny 2020
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020 SSF
Raport kwartalny za 3 kwartał 2020 rok
2020-11-27 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2020
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2020
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2020
Raport za I półrocze 2020
2020-09-30 / / raport okresowy półroczny
CZT Skonsolidowany raport 1H 2020
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2020
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2020
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr
Raport kwartalny za 1 kwartał 2020
2020-07-17 / / raport okresowy kwartalny
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2020
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2020
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2020
Jednostkowy raport roczny za 2019 rok
2020-06-19 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2019
CZT Jednostkowy raport roczny 2019
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019 SF
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
2020-06-19 / / raport okresowy roczny
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2019
CZT Skonsolidowany raport roczny 2019
1. List Prezesa Zarządu CT SA
2. Oświadczenie RN w sprawie oceny SF
3. Oświadczenie RN CZT w sprawie audytora
4. Oświadczenie RN CZT w sprawie komitetu audytu
5. Oświadczenie Zarządu do. 70 ust. 6 pkt. 5 i 71 ust. 5
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2019 SSF
Raport kwartalny za 3 kwartał 2019 rok
2019-12-02 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2019
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2019
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2019
raport Raport za I półrocze 2019
2019-09-10 / / raport okresowy półroczny
CZT Skonsolidowany raport 1H 2019
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2019
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2019
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skon. sp
Raport kwartalny za 1 kwartał 2019 rok
2019-05-30 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2019
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2019
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2019
Jednostkowy raport roczny za 2018 rok
2019-04-26 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2018
CZT Jednostkowy raport roczny 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018 SF
raport Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok
2019-04-26 / / raport okresowy roczny
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2018
CZT Skonsolidowany raport roczny 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2018 SSF
Raport kwartalny za 3 kwartał 2018 rok
2018-11-29 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2018
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2018
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2018
Raport za I półrocze 2018
2018-08-31 / / raport okresowy półroczny
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Skonsolidowany raport 1H 2018
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2018
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2018
Raport kwartalny za 1 kwartał 2018 rok
2018-05-30 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2018
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2018
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2018
Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok
2018-04-27 / / raport okresowy roczny
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2017
CZT Skonsolidowany raport roczny 2017
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2017 SSF
Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
2018-04-27 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2017
CZT Jednostkowy raport roczny 2017
Sprawozdanie biegłego rewidenta 2017 SF
Raport kwartalny za 3 kwartał 2017 rok
2017-11-15 / / raport okresowy kwartalny
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2017
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2017
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2017
Raport za I półrocze 2017
2017-08-30 / / raport okresowy półroczny
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2017
CZT Skonsolidowany raport 1H 2017
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2017
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
Raport kwartalny za 1 kwartał 2017 rok
2017-05-15 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2017
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2017
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2017
Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok.
2017-03-20 / / raport okresowy roczny
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016
CZT Skonsolidowany raport roczny 2016
CZT Opinia z badania - skons. spr. fin. 2016
CZT Raport z badania - skons. spr. fin. 2016
Jednostkowy raport roczny za 2016 rok
2017-03-20 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2016
CZT Jednostkowy raport roczny 2016
CZT Opinia z badania - jedn. spr. fin. 2016
CZT Raport z badania - jedn. spr. fin. 2016
Raport kwartalny za 3 kwartał 2016 roku
2016-11-14 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2016
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2016
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2016
Raport za I półrocze 2016
2016-08-30 / / raport okresowy półroczny
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2016
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2016
CZT Skonsolidowany raport 1H_2016
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego sko. spr
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
Raport kwartalny za 1 kwartał 2016 roku
2016-05-16 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2016
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2016
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2016
Jednostkowy raport roczny za 2015 rok
2016-03-21 / / raport okresowy roczny
CZT Opinia z badania - jedn. spr. fin. 2015
CZT Raport z badania - jedn. spr. fin. 2015
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2015
CZT Jednostkowy raport roczny 2015
Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok
2016-03-21 / / raport okresowy roczny
CZT Opinia z badania - skons. spr. fin. 2015
CZT Raport z badania - skons. spr. fin. 2015
CZT Skonsolidowany raport roczny 2015
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2015
Raport kwartalny za 3 kwartał 2015 roku
2015-11-16 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2015
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2015
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2015
Raport za I półrocze 2015
2015-08-31 / / raport okresowy półroczny
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skons. s
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Skonsolidowany raport 1H 2015
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2015
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2015
Raport kwartalny za 1 kwartał 2015 roku
2015-05-15 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2015
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2015
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2015
Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok.
2015-03-24 / / raport okresowy roczny
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2014
CZT Skonsolidowany raport roczny 2014
CZT Opinia z badania - skons. spr. fin. 2014
CZT Raport z badania - skons. spr. fin. 2014
Jednostkowy raport roczny za 2014 rok.
2015-03-24 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2014
CZT Jednostkowy raport roczny 2014
CZT Opinia z badania - jedn. spr. fin. 2014
CZT Raport z badania - jedn. spr. fin. 2014
Raport kwartalny za 3 kwartał 2014 roku
2014-11-14 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2014
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2014
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2014
Raport za I półrocze 2014 roku
2014-09-01 / / raport okresowy półroczny
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego skons. s
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr. fin
CZT Skonsolidowany raport 1H 2014
CZT Śródroczne skrócone skons. spr. fin. 1H 2014
CZT Śródroczne skrócone spr. fin. 1H 2014
Raport kwartalny za 1 kwartał 2014 roku.
2014-05-15 / / raport okresowy kwartalny
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2014
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 1Q 2014
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 1Q 2014
Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok.
2014-03-21 / / raport okresowy roczny
CZT Opinia i raport z badania - skons. spr. fin. 2013
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013
CZT Skonsolidowany raport roczny 2013
Jednostkowy raport roczny za 2013 rok.
2014-03-21 / / raport okresowy roczny
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2013
CZT Jednostkowy raport roczny 2013
CZT Opinia i raport z badania - jedn. spr. fin. 2013
Raport kwartalny za 3 kwartał 2013 roku.
2013-11-14 / / raport okresowy kwartalny
Skonsolidowany raport za 3Q 2013
Śródroczne skrócone skon spr fin za okres 9m-cy zak 30.09.2013
Śródroczne skrócone spr fin za okres 9m-cy zak 30.09.2013
Raport za I półrocze 2013 roku
2013-08-30 / / raport okresowy półroczny
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sp
CZT Raport biegłego z przeglądu śródrocznego skróconego spr fin
CZT Skonsolidowany raport 1H 2013
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1H
CZT Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe 1H 2013
Raport kwartalny za 1 kwartał 2013 roku.
2013-05-15 / / raport okresowy kwartalny
Skonsolidowany raport kwartalny 1Q 2013
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 1Q 2013
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1Q 201
Jednostkowy raport roczny za 2012 rok.
2013-02-20 / /
CZT Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2012
CZT Jednostkowy raport roczny 2012
CZT Opinia biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe 2012
CZT Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 2012
Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok
2013-02-20 / /
CZT Opinia biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane 2012
CZT Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012
CZT Skonsolidowany raport roczny 2012