Widget GPW
Relacje Inwestorskie-Start

Relacje inwestorskie

Czerwona Torebka to grupa spółek działających na rynku nieruchomości. Od 25 lat zarządzamy portfelem nieruchomości, w którego skład wchodzą inwestycje komercyjne, deweloperskie i gruntowe.

Giełdowy debiut Spółki poprzedziła oferta publiczna akcji, w ramach której inwestorzy objęli 2.689.135 akcji nowej emisji. 122.715 akcji zostało przydzielonych w ramach transzy detalicznej (stopa redukcji wyniosła ok. 69,4%), a pozostałe 2.566.420 akcji w transzy instytucjonalnej. Cena emisyjna akcji wyniosła 7 zł.
 
Pasaże Czerwonej Torebki pełnią rolę centrów wygodnych zakupów. Oferta handlowa pasaży skierowana jest do konsumentów poszukujących dobrych jakościowo towarów i usług w atrakcyjnych cenach, dla których istotną cechą jest szybkość i wygoda zakupów w pobliżu miejsca zamieszkania. 
 
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny. Prospekt emisyjny Czerwona Torebka Spółka Akcyjna zawierający informację o ofercie publicznej akcji Czerwona Torebka S.A. został opublikowany oraz jest dostępny na stronie internetowej Współoferujących: www.dmbzwbk.pl i www.trigon.pl oraz na stronie internetowej Czerwona Torebka S.A. (www.czerwonatorebka.pl). Prospekt emisyjny jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Czerwona Torebka S.A. i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.